Overzicht raamcontracten

Raamcontracten aankoop of huur IT-materiaal en diensten

Voor onderstaande items werden raamcontracten afgesloten met volgende firma's.

Systeembeheer

Contacteer uw systeembeheerder vooraleer u een bestelling plaatst, zodat die de apparatuur efficiënt kan configureren.
Diensten van de Centrale Administratie kunnen enkel na overleg met de dienst PC-Beheer aankopen. Kan u binnen uw vakgroep of dienst geen beroep doen op een systeembeheerder, dan kunt u voor advies DICT contacteren.

Nog vragen?

Contacteer helpdesk@ugent.be - 09 264 47 47