Overzicht raamcontracten

Raamcontracten aankoop of huur IT-materiaal en diensten

Voor onderstaande items werden raamcontracten afgesloten met volgende firma's.

Systeembeheer

Contacteer uw systeembeheerder vooraleer u een bestelling plaatst, zodat die de apparatuur efficiënt kan configureren.